Browsed by
Awdur: Golygydd

Cyhoeddi Pumed Pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Cyhoeddi Pumed Pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Mi fydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei seithfed flwyddyn fel ymgyrch genedlaethol eleni, ac yn rhan o’r dathliadau mae yna gyfres o bencampwr yn rhan o ymgyrch 2019 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o mwy »

Cyhoeddi pedwerydd pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Cyhoeddi pedwerydd pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Ein pedwaredd bencampwraig i’w chyhoeddi eleni yw Valerie Humphreys, yn enedigol o Iwerddon mae erbyn hyn yn byw a gweithio yng Nghaerfyrddin. Mae’n mwy »

A trydydd Pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019 yw…

A trydydd Pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019 yw…

  Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith. Rydym yn hynod o falch i gael cyhoeddi taw ein trydydd pencampwr yw Nic Dafis – yn wreiddiol o’r Waun ger Wrecsam, ac sydd erbyn hyn yn byw yn Pontgarreg ger Llandysul. Mae Nic yn diwtor iaith gyda Dysgu Cymraeg i mwy »

Cyhoeddi ail pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019!

Cyhoeddi ail pencampwr Diwrnod Shwmae Sumae 2019!

Dyma gyhoeddi ail bencampwr ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2019. Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml, fel modd o normaleiddio’r iaith. Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein hail bencampwr am 2019 yw’r Chwedlonwraig ac enillydd cystadleuaeth Eisteddfod Genedlaethol Dysgwr y Flwyddyn, Fiona Collins, yn wreiddiol o mwy »

Cyhoeddi pencampwr cyntaf Diwrnod Shwmae Sumae 2019!

Cyhoeddi pencampwr cyntaf Diwrnod Shwmae Sumae 2019!

  Dros y saith mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma, o bob math o gefndiroedd, yn helpu’r ymgyrch i hybu’r syniad o ddechrau BOB sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Bydd pum pencampwr yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr mwy »

Adnoddau Newydd!

Adnoddau Newydd!

Mae gennym nifer o adnoddau newydd ar gyfer Diwnrod Shwmae Su’mae 2019. Cadwch lygad ar y dudalen Adnoddau i’ch helpu i drefnu, hyrwyddo a dathlu gyda ni!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial