Browsed by
Awdur: Golygydd

Iestyn ap Dafydd!

Iestyn ap Dafydd!

Cyhoeddi pumed Pencampwr 2018! Mi fydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei chweched flwyddyn fel ymgyrch genedlaethol eleni, ac yn rhan o’r dathliadau mae yna gyfres o bencampwr yn rhan o ymgyrch 2018 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn mwy »

Dr Lisa Forrest!

Dr Lisa Forrest!

Cyhoeddi pedwaredd bencampwraig Shwmae Sumae 2018! Dros y chwe blynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Ein pedwaredd bencampwraig i’w chyhoeddi eleni yw Dr Lisa Forrest, yn enedigol o Halifax, Swydd Efrog, wedi mwy »

Matt Spry!

Matt Spry!

A’r trydydd pencampwr yw… Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith. Rydym yn hynod o falch i gael cyhoeddi taw ein trydydd pencampwr yw dysgwr y flwyddyn eleni, sef Matt Spry  – yn wreiddiol o Aberplym (Plymouth) yn ne-orllewin Lloegr, ac sydd erbyn hyn yn byw yn Waunudda (Adamsdown), mwy »

Gwennan Mair!

Gwennan Mair!

Ein hail bencampwraig am 2018! Dyma’r ail bencampwraig a gyhoeddir yr wythnos hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2018. Mae pencampwyr a phencampwragedd hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Yr ail berson i gael ei chyhoeddi fel mwy »

Dani Schlick!

Dani Schlick!

Cyhoeddi Pencampwraig gyntaf Shwmae Sumae 2018! Dros y chwe blynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein pencampwr cyntaf mwy »

Pencampwyr Shwmae Sumae 2018

Pencampwyr Shwmae Sumae 2018

Cyhoeddi Pencampwyr 2018…. Mi fydd 5 pencampwr newydd gyda ni fydd yn cefnogi Diwrnod Shwmae Sumae 2018…byddent yn cael ei cyhoeddi yma wythnos nesaf!  

GRANT PEISLEY!

GRANT PEISLEY!

Cyhoeddi pencampwr #ShwmaeSumae o ben draw arall y byd (wel, Llandwrog erbyn hyn)! Gan fod Diwrnod Shwmae Sumae yn pum mlwydd oed eleni, bydd pum pencampwr yn rhan o ymgyrch 2017 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel mwy »

CARYS ELERI!

CARYS ELERI!

‘Parch’ i’n pedwerydd pencampwr! Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Ein pedwerydd pencampwr eleni yw’r actores, cantores a ysgrifenwraig Carys Eleri o Tymbl Uchaf (nid Crosshands!), Sir Gâr. Mae mwy »

BEN SELLMAN!

BEN SELLMAN!

Ac ein 3ydd Pencampwr eleni yw…  Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith. Y trydydd pencampwr i’w gyhoeddi yn 2017 yw Dr Ben Sellman, yn enedigol o Birmingham a nawr yn byw yng Nghaerfyrddin.  Meddyg teulu yw Ben yn Meddygfa Llynyfran Yn Llandysul, Ceredigion. Mi wnaeth Ben a’i deulu mwy »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial