Browsed by
Awdur: Golygydd

GRANT PEISLEY!

GRANT PEISLEY!

Cyhoeddi pencampwr #ShwmaeSumae o ben draw arall y byd (wel, Llandwrog erbyn hyn)! Gan fod Diwrnod Shwmae Sumae yn pum mlwydd oed eleni, bydd pum pencampwr yn rhan o ymgyrch 2017 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Y syniad yw annog a helpu dinasyddion Cymru (boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau) i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel mwy »

CARYS ELERI!

CARYS ELERI!

‘Parch’ i’n pedwerydd pencampwr! Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Ein pedwerydd pencampwr eleni yw’r actores, cantores a ysgrifenwraig Carys Eleri o Tymbl Uchaf (nid Crosshands!), Sir Gâr. Mae mwy »

BEN SELLMAN!

BEN SELLMAN!

Ac ein 3ydd Pencampwr eleni yw…  Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith. Y trydydd pencampwr i’w gyhoeddi yn 2017 yw Dr Ben Sellman, yn enedigol o Birmingham a nawr yn byw yng Nghaerfyrddin.  Meddyg teulu yw Ben yn Meddygfa Llynyfran Yn Llandysul, Ceredigion. Mi wnaeth Ben a’i deulu mwy »

BETHAN WILLIAMS!

BETHAN WILLIAMS!

Cyhoeddi pencampwraig Shwmae Sumae 2017! Dyma’r ail bencampwr a gyhoeddir yr wythnos hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2017. Mae pencampwyr a phencampwragedd hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Yr ail berson i gael ei chyhoeddi fel pencampwr 2017 yw Bethan mwy »

SIÔN TOMOS OWEN!

SIÔN TOMOS OWEN!

Cyhoeddi pencampwyr Shwmae Sumae 2017! Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i gynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw. Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein pencampwr cyntaf am 2017 yw Siôn Tomos mwy »

Penblwydd Hapus Diwrnod Shwmae Sumae! Ar y 15fed o Hydref eleni, bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei phen-blwydd yn bump! Mae Diwrnod Shwmae Sumae hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg. Sut fyddwch chi’n dathlu? Sut fyddwch chi’n dathlu’r iaith Gymraeg eleni? Beth am drefnu bore goffi gyda’ch ffrindiau neu mwy »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial