Digwyddiadau Shwmae Su’mae 2015

Digwyddiadau Shwmae Su’mae 2015

Digwyddiadau 2015

Am ragor o wybodaeth ewch i’ch Menter Iaith lleol www.menteriaith.org neu Canolfan Dysgu Cymraeg lleol.

Oriel Myrddin @orielmyrddin
http://ow.ly/CvInL Diwrnod
Shwmae Day in the gallery/yn yr oriel… @Celf_Cymru @Arts_Wales_
Coleg Merthyr @CymraegMerthyr
Dyma gais Ystadau ar gyfer cystadleuaeth diwrnod @ShwmaeSumae /Here is the Estates
entry for the competition! ‪#‎shwmae
Coleg Merthyr @CymraegCMerthyr now1 minute ago Dyma gais Ystadau ar gyfer cystadleuaeth diwrnod @ShwmaeSumae /Here is the Estates entry for the competition! #shwmae


Adran harddwch a thrin gwallt Coleg Merthyr Hair and beauty
dept!
Adran harddwch a thrin gwallt Coleg Merthyr Hair and beauty dept!


Addaswch ar gyfer eich sir neu ysgol chi. Adapt for your school
or county

Addaswch ar gyfer eich sir neu ysgol chi. Adapt for your school or county


bangor4

 


 

 

 

 

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xap1/v/t1.0-1/c23.0.50.50/p50x50/68951_701714869905306_1654957467951580125_n.jpg?oh=5cfa481502403590d91ba3935dbde7b3&oe=54AEB3FF&__gda__=1421592718_55a15e2ae12286f0d2173ff8d89a262f
Theatr Felinfach

 

Crynodeb o weithgareddau amrywiol Theatr Felinfach ar gyfer
Diwrnod Shwmae Sumae.

A summary of the various activities that Theatr Felinfach have organised for Shwmae
Sumae Day
Llun Theatr Felinfach.
Llun Theatr Felinfach.


Cymraeg @ColegPenybont now14 hours ago
Diwrnod ‪#‎shwmaesumae –
bydd myfyrwyr yn blasu bwyd traddodiadol Cymru, canu caneuon yn Gymraeg, pobi
cacennau ‘Shwmae’… edrych mlaen!!

 


Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.


Ysgol Penfro

Athrawes Gymraeg yn Ysgol Penfro dw i, a dw i wedi creu fideo shwmae ar gyfer
yr Ysgol, Shwmae Ysgol Penfro.
Yr ydym hefyd yn
cynal cwis Cymraeg ar gyfer yr athrawon ar plant – a fydd bore o picémaen te a
choffi i’r staff a fydd yr arian sy’n cael ei chodi yn mynd at Ty Hafan. Fydd
cerddoriaeth Cymraeg yn chwarae dros y tannoi amser cinio hefyd!!
Gweld Mwy

 


MENTER MALDWYN 15 HYDREF

Paned a Sgwrs i ddathlu Diwrnod Shwmae Sumae / Cuppa & Chat to celebrate
Diwrnod Shwmae Sumae: 10.30-11.30am, Capel y Cilgant, Y Drenewydd / Newtown

Croeso i ddysgwyr, Cymry Cymraeg a siaradwyr rhugl ddod at ei gilydd i siarad,
dweud jôc a chanu! / A warm welcome for Welsh learners and fluent Welsh
speakers to come together to chat, tell a joke and sing!
Bydd Estyn Llaw a criw Cymraeg Aberconwy Mind yn dathlu Shwmae
Sumae 2014 gyda gweithgaredd ‘fy hoff air Cymraeg ydi…..

Estyn Llaw and Aberconwy Mind will be celebrating Shwmae Sumae 2014 with a ‘my
favorite Welsh word is….’

activity https://www.facebook.com/EstynLlaw
Estyn Llaw


Sefydliad Di-elw
Llun Estyn Llaw.

 

Estyn Llaw

https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yZ/r/2KL1UzJC9rt.pngHoffi’r
Dudalen

48 yn Hoffi

Mae 2 o bobl yn siarad am hyn

 


Ysgol Maesygwendraeth – beth ichi fel??????
Ysgol Maesygwendraeth - beth ichi fel??????


Clwb y Ddraig Radyr – rhowch gymeradwyaeth iddynt!
Clwb y Ddraig Radyr - rhowch gymeradwyaeth iddynt!


MENTER CAERFFILI
Ar ddiwrnod Shwmae
Sumai fydd Menter Caerffili yn mynychu ddigwyddiad yn Llancaiach Fawr, fel rhan
o ddathliad Cymraeg i oedolion diwrnod Shwmae Sumai.
Cynnal 2 bore coffi
yn ystod yr wythnos (Dydd Mawrth yng Nghaerffili a dydd Iau yn Nghoed duon) ac
yn hybu’r ymgyrch trwy fynd a cacennau i ddathu a chael paned a chlecs.
Gweld Mwy

 


https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xap1/v/t1.0-1/c23.0.50.50/p50x50/68951_701714869905306_1654957467951580125_n.jpg?oh=5cfa481502403590d91ba3935dbde7b3&oe=54AEB3FF&__gda__=1421592718_55a15e2ae12286f0d2173ff8d89a262f
Theatr Felinfach


Fel rhan o ddigwyddiadau dathlu’r Gymraeg Shwmae Su’mae bydd
Clwb Clocsio newydd yn dechrau yn Theatr Felinfach. Bydd y Clwb yn cael ei
lansio Ddydd Mercher 15 Hydref am 5.30yh yn y theatr ac mae’n agored i blant
7-13 oed ac yn digwydd yn wythnosol.

“Mae clocsio’n ffordd grêt o gadw’n ffit ac mae’n sbort hefyd” medd Morys Ioan,
y tiwtor fydd yn arwain y sesiynau, “Rwy’n falch iawn bod rhaglen ddawns
Brasgam yn cynnig y sesiynau yma yn Theatr Felinfach”.
Llun Theatr Felinfach.
Llun Theatr Felinfach.


Bethan Gwanas

Hyd 7fed, 1:28yh

Caffi Y Sosban, Dolgellau yn cynnig blas o gawl cartref i bawb sy’n dechrau eu
sgwrs yn Gymraeg efo nhw ar y 15fed.

 


Bydd Gwesty’r Harbourmaster yn dathlu Shwmae Sumae. The
Harbourmaster Aberaeron wil be celebrating Shwmae Sumae. Welsh is GOOD for
business


Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.

Shwmae Su’mae @ShwmaeSumae now
Bydd Ysgol Bryn Deva Cei Conna yn dathlu ‪#‎DSS2014 a
Drnd @EcoSchoolsInt drwy wisgo coch gwyn a gwyrdd a chynnal gwthgaredd eco
Cymraeg

 


Ysgol Glancegin, Bangor
Ysgol Glancegin yn
bwriadu dathlu diwrnod Sumae/Shwmai drwy ofyn i’r disgyblion ddod i’r ysgol
mewn dillad coch, gwyn a gwyrdd, cael cinio Cymreig a mynd a chôr yr ysgol i
ganu caneuon Cymraeg yng nghinio Clwb yr Henoed yma ar stad Maesgeirchen er
mwyn codi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg yn y gymdeithas.
Bydd
tystysgrif arbennig hefyd yn cael ei chyflwyno i un disgybl ymhob dosbarth fydd
yn gwneud yr ymdrech fwyaf clodwiw i siarad Cymraeg yn ystod y diwrnod.
Ysgol Glancegin, Bangor Ysgol Glancegin yn bwriadu dathlu diwrnod Sumae/Shwmai drwy ofyn i'r disgyblion ddod i'r ysgol mewn dillad coch, gwyn a gwyrdd, cael cinio Cymreig a mynd a chôr yr ysgol i ganu caneuon Cymraeg yng nghinio Clwb yr Henoed yma ar stad Maesgeirchen er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg yn y gymdeithas. Bydd tystysgrif arbennig hefyd yn cael ei chyflwyno i un disgybl ymhob dosbarth fydd yn gwneud yr ymdrech fwyaf clodwiw i siarad Cymraeg yn ystod y diwrnod.


Prifysgol Bangor
– Myfyrwyr yn creu
fideo ar gyfer hyrwyddo’r diwrnod
– Cynnig disgownt
10% ar de a coffi yn holl ardaloedd arlwyo’r Brifysgol wrth gyfarch yn Gymraeg
Gweld Mwy


Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.

Ddoe am 10:16yb · Hoffi

<


Videos,
Awards Ceremony for Welh learners, 10% discounts in Uni Cafes if you ask in
Welsh, Welsh taster sesion all organised on campus
Ddoe am 12:05yh ·

 


Bydd Criw @PwllheliGwynedd yn dosbarthu rhain o gwmpas dre.
Cysylltwch @Llew_Llyn @CwrwLlyn @OrielTonnau ‪#‎DSS2014
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.


Try ordering in Welsh with the
help of these easy pronounciation – vocab leaflets


Shwmae Su’mae @ShwmaeSumae now
Ysgol
Llandygai, Bangor yn bwriadu cynnal Cawl a Chan Nos Fercher Hydref 15ed ‪#‎DSS2014. Os gwelwch yn
dda gai fwy sy

Embedded image permalink
Shwmae Su'mae @ShwmaeSumae now Ysgol Llandygai, Bangor yn bwriadu cynnal Cawl a Chan Nos Fercher Hydref 15ed #DSS2014. Os gwelwch yn dda gai fwy sy Embedded image permalink


Shwmae Su’mae @ShwmaeSumae now
Disgo
i gylch Bangor/Ogwen i fldd 3,4,5 a 6 – Ysgol Tryfan, 6pm, £1.50 @Yr_Urdd http://bit.ly/ZsFzzt i
ddathlu Shwmaesumae ‪#‎DSS2014.

 


Sesiwn Amser @TwfCymru – Learn Welsh with your baby thru
story& song Bangor Library 1pm 15/10 on Shwmaesumae DAYhttp://on.fb.me/1ncCLBv

 


I lawr lwytho pdf poster a’r logo ewch i www.shwmae.org –
tudalen adnoddau

To Download pdf to print posters for Shwmae Sumae go towww.shwmae.org –
resource page
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQASARQ8PEdLiWJh&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fwww.shwmae.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2Fcacenau-300x300.jpg&cfs=1&upscale=1

Shwmae – Su’mae | Rhowch gynnig
arni

Croeso Atebion i’ch cwestiynau am ddiwrnod ShwmaeSu’mae Cofiwch
rhoi gwybod am ddigwyddiadau 2014 fan hyn Twitter – #DSS2014 Shwmae Sumae yn
agosau Dyma wobr hyfryd…
SHWMAE.ORG

 


Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Shwmae Sumae yn y gweithle.
Ceredigion County COuncil wil be supporting Shwmae Sumae in the workplace –
Diolch!
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Shwmae Sumae yn y gweithle. Ceredigion County COuncil wil be supporting Shwmae Sumae in the workplace - Diolch!


Diolch i Heno neithiwr am rhoi hysbys i ‪#‎DSS2014
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.


MENTER TAWE Ty Tawe – may be
something else but have not heard from anybody

BWFFE dechrau’r tymor…Gweld Mwy


Prifysgol Aberystywth
Prifysgol Aberystywth


Menter Caerffili, Caerffili 2015 a Llancaiach Fawr
Menter Caerffili, Caerffili 2015 a Llancaiach Fawr


DOLGELLAU

Bydd cacen gri am ddim i bawb sy’n dechrau sgwrs yn Gymraeg yng nghaffi T.H
Roberts, Dolgellau! ar Hydref 15ed – os nag ydych chi wedi bod yn y Caffi ‘ma
ewch ! gweinir danteithion bendigedig yma – yn enwedig y lemon merang


Free welshcake for everybody who
orders in Welsh in Roberts Cafe Dolgellau on Ocotber 15th – Shwmae Sumae will
make you fat! Rhowch gynnig arni


a
dyma nhw
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.

·

 


http://ffortisimo.wordpress.com/2014/07/27/shwmae-shwmae/
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQCAAcoSTplvEnye&w=158&h=158&url=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fblank.jpg&cfs=1&upscale=1

Shwmae shwmae (mae mewnfudwyr yn
dysgu Cymraeg)

Ar 15 Hydref y llynedd, fe ddathlwyd Diwrnod Shwmae Sumae am y
tro cyntaf. Y grŵp ymbarél Dathlu’r Gymraeg sydd wedi sefydlu’r diwrnod.
Yn ôl fy nealltwriaeth i, bwriad y diwrnod ydy: 1. Annog…
FFORTISIMO.WORDPRESS.COM

 


http://blogs.cardiff.ac.uk/mediccymraeg/tag/shwmae-sumae/
 

Shwmae Sumae | Addysg Feddygol
Cymraeg–Welsh Medium Medical Education

Mae llawer o staff a myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan wedi
datgan diddordeb mewn dysgu Cymraeg.
BLOGS.CARDIFF.AC.UK


Ai cyfres o sgyrsiau yw hwn neu
mond un?


Hydref 3 am 12:17yh · Golygwyd
Oriel Tonnau, Pared Gwyl Ddewi a Myrddin ap Dafydd wedi bod yn
brysur. Sbardun i bawb rhoi gynnig arni i defnyddio ei Cymraeg. beth am wneud
taflenni tebyg ar gyfer eich derbynfa/siop/swyddfa/tafarn?
A
helpful aid to get you started – put a similar one up in your reception, shop
or local pub for Shwmae Sumae October 15th
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.


Hydref 1 am 4:28yh
Clwb Cymraeg Ysgol Radyr – Radyr High yn paratoi ar gyfer Hydref
15
Clwb Cymraeg Ysgol Radyr - Radyr High yn paratoi ar gyfer Hydref 15


Hydref 1 am 2:31yh · Golygwyd
AWD IECHYD HYWEL DDA

As part of the day’s celebrations there will be a Drop-In session at Glangwili
Hospital Canteen between 1-3 in order for those who are interested in learning
Welsh to collect useful information. There will also be a grand raffle with a
signed rugby ball by Shane Williams up for grab
Fel
rhan o ddathliadau’r diwrnod, byddwn yn cynnal Sesiwn Galw Heibio yn Ffreutur
Ysbyty Glangwili er mwyn i’r rheini sydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg fedru
casglu gwybodaeth ddefnyddiol. Byddwn hefyd yn gwerthu raffl gyda phêl rygbi
wedi’i harwyddo gan Shane Williams yn wobr.

 


Hydref 1 am 1:17yh
Radyr Cymraeg @radyr_cymraeg now1 hour ago
Clwb
y Ddraig – Welsh Youth Club heno until 4.30 for Year 7 and 8! We are organising
the Shwmae @ShwmaeSumae event tonight @radyrcs

 


Hydref 1 am 8:32yb
Caffi Iechyd Da Caerfyrddin yn cynnig 10% o ddisgwont i bawb
sy’n cyfarch Shwmae ar y diwrnod .. 10% discount in caffi Iechyd Da carmarthen
for those who “SHwmae”

 


Medi 30 am 6:29yh
Coleg Merthyr
Coleg Merthyr


Medi 30 am 1:28yh
LearnWelshinMidWales @WelshMyWay
Join us to celebrate
Diwrnod @ShwmaeSumae in Crescent Centre, Newtown, Powys on 15 Oct 10.30-11am.
Chat over a cuppa in Welsh – all welcome!
LearnWelshinMidWales
@WelshMyWay
Gweld Mwy

 


llun Twf Arfon.
Medi 30 am 9:53yb
DIOLCH ENFAWR I FENTER IAITH BANGOR am anfon y manylion yma atom

Prifysgol Bangor
– Myfyrwyr yn creu
fideo ar gyfer hyrwyddo’r diwrnod
Gweld Mwy
Llun Twf Arfon.


Medi 30 am 9:07yb
BYdd Stondin yn dre Llambed ar Hydref 15ed rhwng 10-12, diolch i
Gyngor y Dref, Anne Morgan a Dinah Jones yn dosbarthu cerdiau cyfarch gyda
geirfa defnyddiol arnynt i annog pawb i roi cynnig ar defnyddio eu Cymraeg.
There
will be a stand in Lampeter between 10-12 thaks to the Town Council, Anne
Morgan a Dinah Jones distributing a handy Welsh phrase card to encourage people
to use their Welsh

 


Medi 29 am 10:00yb
CAERFYRDDIN _ CARMARTHEN

Want to help with Diwrnod @ShwmaeSumae celebrations in Caerfyrddin? Pop over to
Pethau Bychain Café on King St tomorrow night @ 18:00. Joio!
:

Ishe bod yn rhan o’r tim sy’n trefnu dathliadau Diwrnod @ShwmaeSumae yng
Nghaerfyrddin? Dewch draw i Gaffi Pethau Bychain nos fory am 18:00!

 


Medi 29 am 1:29yh
Llun Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.


Medi 29 am 10:02yb
Y Llyfrgell @llyfrgellmaes now
@ShwmaeSumae
@Nigelrefowens yn dod mewn i siarad adeg gwasanaeth, helfa drysor a cwis yn
ystod y dydd. Bathodynau a nod lyfrau i ddosbarthu

 


Medi 29 am 9:49yb
Dyma tlws Gowbrau Shwmae Sir Benfro….. Shwmae Awards
Pembrokeshire
Dyma tlws Gowbrau Shwmae Sir Benfro..... Shwmae Awards Pembrokeshire


Medi 28 am 4:24yh
https://www.youtube.com/channel/UCISsPx1Fm8SG53Nqa99zOhw
Os gewch chi gyfle
ewch ar sianel You Tube Sir Benfro i wylio y bobl sydd yn cael eu henwebu am
wobrwyau Shwmae eleni. Rhywbeth i ystyried yn eich sir chi ar gyfer 2015?
Diolch
i Catrin Phillips a Llinos Penfold am eu gwaith caled yn ffilmio pawb a diolch
i Menter iaith Sir Benfro, CFFI Sir Benfro, Merched y Wawr, Cyngor Sir Benfro,
Urdd,Coleg Sir Benfro, Mudiad Ysgolion Meithir, Twf am noddi a chefnogi y
seremoni
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQBabyQtdK4fLran&w=158&h=158&url=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-Xmck2apBNfg%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2F2_72Ap6BSGE%2Fs600-c-k%2Fphoto.jpg%3Ffeature%3Dog&cfs=1&upscale=1

Shwmae SirBenfro

YOUTUBE.COM

 


Medi 26 am 1:17yh
Beth am wneud bagiau Shwmae Sumae yn eich ysgol?
Beth am wneud bagiau Shwmae Sumae yn eich ysgol?


Medi 26 am 8:23yb
http://www.shwmae.org/?lang=en
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQCBuiA7Xv-tkTjU&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fwww.shwmae.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2Fcopy-SHMAE-Sumael.jpg&cfs=1&upscale=1

Shwmae – Su’mae | Rhowch gynnig
arni

Croeso (Cymraeg) Profiad Shwmae 2013 Sorry, this entry is only
available in Cymraeg. April 9, 2014 Croeso! Croeso i Shwmae Sumae. Last year
there was a fantastic response to our campaign with…
SHWMAE.ORG

 


Medi 24 am 8:34yh
mae COleg Sir Benfro wedi cynhyrchu fideo newydd ar gyfer ‪#‎DSS2014. Disghwyl mlaen
i’w weld. Beth amichi drefnu fideo yn iech ysgol neu lle gwaith?

 


Medi 19 am 10:29yb
Diolch I’r Cinio Mawr am gefnogi Diwrnod Shwmae Sumae, mae hwn
yn hwb anferth i’r ymgyrch.
Get
cooking! Practice your culinary skills and your Welsh for Diwrnod Shwmae Sumae
2014 by joining in the Gwion Thorpe Big-Lunch Cymru


http://www.thebiglunchers.com/…/wels…/comment-page-1/…
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQDOz0dhYoOJipdX&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fwww.thebiglunchers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FBigLunchAberporth_01June2014_002.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=69&sy=0&sw=289&sh=289


Medi 18 am 10:25yb
http://www.magakernow.org.uk/default.aspx?page=1086

Syniadau yma – Ideas here
https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQBBi_EWR5CsLg2g&w=158&h=237&url=http%3A%2F%2Fwww.magakernow.org.uk%2Fimages%2FBrutus_m.JPG&cfs=1&upscale=1

Cornish Language Partnership :
#10sFylm

These were shared on social media with the tag #10sFylm and you
can find them on many social networks
MAGAKERNOW.ORG.UK

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial