Croeso!

Croeso!

Helpwch ni i ddathlu

Diwrnod Shwmae Su’mae, 15fed o Hydref, 2023!

Gan fod y 15fed ar ddydd Sul eleni, gwnewch yn siŵr eich bod yn dathlu yn yr ysgol, coleg neu’r gweithle yn ystod yr wythnos cyn neu ar ôl hynny!

Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes chwarae a gyda’ch ffrindiau, ar-lein neu wyneb yn wyneb!

Cofiwch dagio ni yn eich postiadau am ddigwyddiadau 2023, er mwyn i ni helpu hysbysebu a hyrwyddo!

swyddfa@dathlu.cymru / @ShwmaeSumae23

Adnoddau Hyrwyddo a Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol 2023

 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial