O ddysgwr i bencampwr – Ashok Ahir yn cefnogi Shwmae Su’mae

O ddysgwr i bencampwr – Ashok Ahir yn cefnogi Shwmae Su’mae 

Shwmae Ashok AhirRydym yn hynod falch i gyhoeddi  Ashok Ahir fel pencampwr Shwmae Su’mae.

Wedi iddo dreulio blynyddoedd fel newyddiadurwr, golygydd a chynhyrchydd rhaglenni i’r BBC mae Ashok yn gyfarwyddwr i gwmni PR a Chyfathrebu dwyieithog, Mela, sydd wedi ei leoli yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd.

Meddai Ashok:

“Mae ymgyrch Shwmae Su’mae yn ffordd wych o ddylanwadu ac annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg pob dydd, trwy ddangos pa mor syml all defnyddio’r iaith fod.

“Mwy na dim, mae’n siawns i ddathlu yn y gymuned mewn ffordd naturiol.

“Mae’n gyfle i’n atgoffa i ddechrau sgwrs gyda cyfarch syml fel Shwmae er mwyn agor y drws am ymateb Cymraeg. Gobeithio y gall hyn ysbrydoli eraill i roi cynnig arni, gallai fod yr unig anogaeth sydd ei angen arnynt.”

Fel dysgwr sydd wedi llwyddo cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Ashok yn profi bod ymarfer a dyfalbarhad yn talu ar ei ganfed.

“Y gamp yw cymryd un cam ar y tro, gan ddechrau gyda Shwmae. Paid poeni am weddill y sgwrs, y cam cyntaf sy’n bwysig. Yn y dechrau, ro ni’n cymysgu geiriau Cymraeg gyda geiriau Saesneg. Mae hyn yn rhan anatod o ddysgu ac mae’n rhaid cynnal sawl sgwrs fel hyn er mwyn ymarfer a gwella. Dyma pam mae cyfleoedd i i fagu hyder trwy ddefnyddio’r Gymraeg ar lafar mewn sefyllfa anffurfiol yn holl bwysig.”

Bydd Ashok yn gweithio’n agos gyda Shwmae Caerdydd i hwyluso a meithrin digwyddiadau trwy’r brifddinas.

Pencampwr Shwmae Su’mae yw’r ychwanegiad diweddara at restr o gyflawniadau Ashok, sydd hefyd yn cynnwys gwobr BAFTA Cymru.

Croeso mawr Ashok.