Pum wythnos i fynd!

Gyda dim ond pum wythnos i fynd, dyma drosolwg o Ddiwrnod Shwmae Su’mae:

Beth yw Diwrnod Shwmae Su’mae?

 • Cyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol.
 • Dydd arbennig i annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae.
 • Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn.

Pryd mae Diwrnod Shwmae Su’mae?

 • 15 Hydref.
 • Gan fod Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 ar ddydd Sadwrn, bydd digwyddiadau ar ddydd Gwener 14 a dydd Sadwrn 15.

Pwy sy’n cymryd rhan?

 • Mae’n agored i bawb, o bob oedran, o bob cwr o Gymru.
 • Mudiad ambarél Dathlu’r Gymraeg sy’n ysgogi’r gweithgaredd, ond mae’r diwrnod yn eiddo i bawb sydd â diddordeb mewn gweld yr iaith Gymraeg yn ffynnu.
 • Di-gymraeg, dysgwr neu’n rhugl yn y Gymraeg – beth bynnag eich gallu mae’n rhywbeth i ti ac i fi ddathlu gyda’n gilydd.

Ble mae cymryd rhan?

 • Ymhob man! Mae’n ddiwrnod o ddathlu ar lawr gwlad ledled Cymru.
 • Beth am gynnal eich digwyddiad eich hun, a dathlu mewn ffordd sy’n ystyrlon i chwi?
 • Cyfle gwych i unigolion, ffrindiau, ysgolion, colegau, gweithluoedd, mudiadau, sefydliadau, busnesau ddod at ei gilydd i fwynhau.
 • Am syniad o be sy ‘mlaen ar draws y wlad, ewch i wefan www.shwmae.cymru, dilyn y cyfrif Trydar @ShwmaeSumae neu’r hashnod #ShwmaeSumae.

Sut mae cymryd rhan?

 • Nid oes rheolau na rhwystrau ar sut i nodi’r achlysur. Gwnewch rywbeth sy’n adlewyrchu beth sy’n bwysig i chwi.
 • Eisiau ysbrydoliaeth? Dyma esiamplau o weithgareddau sydd ar waith;
 • Bore coffi / Sesiwn coffi a chlonc.
 • Fflach dorf.
 • Gwobrau Shwmae Su’mae.
 • Gyda sgil neu grefft arbennig? Beth am redeg gweithdy?
 • Rhedeg busnes? Beth am gynnig gostyngiad i gwsmeriaid sy’n dechrau sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae?
 • Sefydlwch grŵp i feithrin gweithgareddau yn lleol. Mae grwpiau Shwmae Sir Gâr, Shwmae Sir Benfro a Shwmae Gaerdydd eisoes wedi eu sefydlu.