Shwmae Sumae 2016

Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bedwaredd tro ar Hydref 15ed. Cofiwch achub ar y cyfle I ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

Logo ShwmaeDechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 4 blynedd yn ol gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg I hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan pobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn I Fynwy ar Hydref 15ed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo yr iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-Gymraeg.

Mae mudiadau sy’n aelodau o Dathlu’r Gymraeg yn annog pawb I gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gyda un o’r isod, maent yn siwr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

CAER, Cronfa Glyndwr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru,CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol,Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen,
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru,Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod,
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg,Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr,Mentrau Iaith Cymru,Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae 2016