NAT WEST CYMRU YN GWEIDDI SHWMAE SU’MAE DYDD IAU

natwest
Bydd NatWest Cymru yn cefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae Ddydd Iau, Hydref 15ed ym mhob un o’i ganghennau ledled Cymru. Mae’r cwmni, sy’ wedi ei achredu gan Lles am eu gwasanaethau Cymraeg, yn falch o’r cyfle i ddangos ei ymrwymiad i’r iaith unwaith eto yn ôl Cyfarwyddwr Nat West Cymru, Mark Douglas:

“Rydym yn gweld ei hun fel banc cymunedol gydag elfen gref o Gymreictod yn ein hethos, a’r iaith Gymraeg yn graidd i’r ethos hynny ac rydym wrth ein boddau i gael y cyfle i gyd-weitho gyda ‘Diwrnod Shwmae Su’mae’ gan estyn ein croeso cynnes Cymraeg i gynulleidfa ehangach”.
Esboniodd Mark am sut mae perthynas y cwmni gyda LlesCyf wedi’i helpu i ddatblygu’i wasanaethau Cymraeg:
“Mae achrediad Lles Cyf wedi cynnig cyfleon i ni nad oedd ar gael yn y gorffennol ac wedi ehangu’n gorwelion ynglyn â sut y hoffem ni weithredu yn y dyfodol gyda’r iaith yn ganolbwynt i hunaniaeth y banc yng Nghymru. O ymweliadau i’r Eisteddfod gwersi ail-iaith yn Nant Gwrtheyrn a’r cyfle i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Su’mae mae arbenigedd LlesCyf wedi bod yn hanfodol i’n datblygiad ieithyddol.” natwest2

Mae cyfarwyddwr LlesCyf, Evan Powell yn gweld agwedd gadarnhaol NatWest Cymru at y Gymraeg fel trobwynt ym mherthynas yr iaith â’r byd busnes:
“Am rhy hir nawr mae mudiadau Cymraeg wedi gweld y byd busnes fel maes sy’ ddim yn gefnogol i’r iaith ar sail costau. Erbyn hyn mae LlesCyf am gynorthwyo cwmniau i fabwysiadu safbwynt llawer mwy positif at yr iaith a’i gweld fel cyfle masnachol sy’n ychwanegu at y gwaith da y maent yn gwneud yn barod.
“Mae NatWest Cymru wedi arwain y ffordd gan benderfynu y bydd y Gymraeg yn chwarae rôl annatod yn ei hunaniaeth a’i brand yng Nghymru, sy’n ei galluogi i ddeall a chyd-weithio gyda grwpiau Cymraeg yn y gymuned yn ogystal â’r llwyfan genedlaethol. Mae LlesCyf yn falch iawn o gynorthwyo NatWest Cymru ar y daith ieithyddol.”natwest1

Mae cefnogaeth NatWest Cymru yn hwb mawr i Diwrnod Shwmae Su’mae yn ôl Gaynor Jones sy’n helpu cydlynnu’r digwyddiad:
“Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn tyfu bob blwyddyn ac yn parhau i fynd o nerth i nerth,”meddai. “Ond mae cefnogaeth NatWest Cymru yn dangos ein bod ni’n datblygu yn nhermau cefnogaeth a bod y digwyddiad yn apêlio at farchnad newydd. Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad a gweledigaeth LlesCyf a NatWest Cymru i sicrhau’r gefnogaeth sylweddol yma.”

Cynhelir y Diwrnod ShwmaeSu’mae ar Ddydd Iau 15fed Hydref yn genedlaethol. Am ragor o wybodaeth am y dathliadau cysylltwch â Gaynor Jones ar gaynorjones@dathlu.org ac am sut i ddatblygu neu hyrwyddo eich gwasanaethau busnes Cymraeg cysylltwch â LlesCyf ar gwybodaeth@lles-cyf.com