Taflen i helpu yn y Dafarn

Wythnosau i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2015, ac mae’r digwyddiadau yn llifo i fewn. Diw hi ddim yn rhy hwyr ichi drefnu rhywbeth sydyn bydd yn sbarduno pawb i ddefnyddio eu Cymraeg a chael tipyn o hwyl. Dilynwch ni #DSS2015 ar @Shwmaesumae, Facebook 
Tafarn

Sychedig am syniad? Taflen i helpu rhywun i archbu peint yn y Gymraeg – gallwch ei addasu ar gyfer y siop a’r derbynfa a’i ddefnyddio yn ddyddiol. Diolch i Myrddin ap Dafydd a chriw Pwllheli am hwn.

 

tonnau shwmae