Dathlu ShwmaeSu’mae gyda Cinio Mawr

Mae Y Cinio Mawr yn falch iawn i gefnogi ‘Diwrnod Shwmae Sumae‘ y flwyddyn yma – diwrnod i ddathlu y Gymraeg ymhob cwr o Gymru ar 15 Hydref 2014.Y Cinio Mawr

Nod Y Cinio Mawr yw i gysylltu pobl a chryfhau cymunedau, felly, gyda mis i fynd tan yr ail Ddiwrnod Shwmae Su’mae, pa ffordd gwell i ymarfer eich Cymraeg, i gael sbri a rhannu yr iaith nag i gynnal Cinio Mawr yn eich stryd, ysgol, gweithle neu parc lleol? Gall fod yn unrhywbeth o gwpwl o gymdogion yn rhannu cacen yn yr ardd gefn i’r swyddfa oll yn rhannu gwledd dros y ddesg! Ewch amdani

Syniadau i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae gyda Chinio Mawr: