Shwmae Sumae yn agosau

Gwobr Sir Benfro 2014Dyma wobr hyfryd Seremoni Wobrwyo Shwmae Sir Benfro a gynhelir ar Hydref 15. Mae’r Urdd, MYW, CFFI, TWF, y Cyngor Sir, Merched y Wawr a’r Fenter Iaith leol wedi noddi y digwyddiad a dyluniwyd y tlws hyfryd gan Eifion Thomas y gof. Cafwyd nifer fawr o enwebiadau yn fusnesau, teuluoedd neu unigolion sydd wedi hybu ac ymdrechu i gefnogi yr iaith yn eu milltir sgwar. Beth am ddo ynghyd i drefnu rhywbeth tebyg yn eich sir chi ar gyfer 2015?

Merthyr 2014Eleni bydd Coleg Merthyr yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth a Choleg Penfro yn cynhyrchu fideo arall, ac mae nifer o ysgolion di-Gymraeg y de yn trefnu gweithgareddau Cymraeg i hybu yr iaith ymhlith eu staff a’r disgyblion.

Mae’n wych bod y Cinio Mawr >>  Linc wedi penderfynu cynnal eu digwyddiadau i gydfynd a Diwrnod Shwmae Sumae eleni.

Dim ond ychydig o wythnosau sydd i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2014. Cofiwch rhoi gwybod inni beth sydd ar y gweill.

Rhowch gynnig arni!