Matt Spry!

Matt Spry!

A’r trydydd pencampwr yw…

Matt Spry

Mae pencampwyr hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo Diwrnod Shwmae Sumae eleni (a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn), gan hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

Rydym yn hynod o falch i gael cyhoeddi taw ein trydydd pencampwr yw dysgwr y flwyddyn eleni, sef Matt Spry  – yn wreiddiol o Aberplym (Plymouth) yn ne-orllewin Lloegr, ac sydd erbyn hyn yn byw yn Waunudda (Adamsdown), Caerdydd. Mae Matt yn gweithio i Dysgu Cymraeg Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd, fel tiwtor a threfnydd sy’n dysgu ffoaduriaid a cheiswyr lloches – gan gynnwys trefnu gweithgareddau, ymweliadau a digwyddiadau Cymraeg ar eu cyfer. Fe dreuliodd Matt amser yng Nghymru gyntaf yn y 90au, yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol, cyn symud nôl yn 2013, a phenderfynu dysgu Cymraeg yn 2015. Cwympodd mewn cariad â’r iaith yn syth, ac mae dysgu’r Gymraeg wedi newid ei fywyd yn llwyr. Enillodd Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Caerdydd 2018, ac erbyn hyn mae’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn dysgu Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghaerdydd. Meddai Matt;

“Mae ymgyrch Diwrnod Shwmae yn ffordd wych i annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd – siaradwyr iaith gyntaf, dysgwyr profiadol a dysgwyr newydd sbon.  Mae’n rhoi hyder i bobl i ddechrau defnyddio mwy o Gymraeg yn ei bywydau bob dydd a hefyd dylanwadu ar bobl eraill i ymddiddori yn y Gymraeg a dechrau dysgu Cymraeg.  Mae’n bwysig iawn i fi, yn enwedig o fewn yr ardal ble dw i’n byw – Waunadda yng Nghaerdydd.  Dyw hi ddim yn ardal nodedig am ei Chymraeg ond mae mwy o siaradwyr a dysgwyr yno nag o’n i’n meddwl pan symudais i yno.  Mae’n bwysig i ni i gyd sy’n byw yn yr ardal i normaleiddio Cymraeg drwy sicrhau ei fod yn cael ei chlywed a’i siarad ar y strydoedd, yn y caffis a siopau ac yn y tafarnau – i ddangos bod yr iaith yn iaith fyw yn yr ardal. Gobeithio gall hyn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r iaith yn y gymuned neu dechrau dysgu.”

“Ar Ddiwrnod Shwmae Sumae eleni, bydd yna grŵp o ddysgwyr (sy’n cwrdd bob dydd Llun am 10.45 – 11.45 yng Ngwesty’r Pentre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd) yn gobeithio cynnal digwyddiad yn Oasis Caerdydd, canolfan sy’n helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddysgwyr cwrdd â ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n dysgu Cymraeg – er mwyn eu helpu nhw ymarfer eu Cymraeg, rhoi’r cyfle i’r ffoaduriaid a cheiswyr lloches cwrdd â dysgwyr eraill ac i annog mwy ohonyn nhw i ddysgu Cymraeg.”

Diolch i Matt am gefnogi’r ymgyrch eleni! Gobeithio bydd llawer o weithgarwch lawr yng Nghaerdydd i gefnogi Matt fel un o’n pencampwyr. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth, a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.           The Welsh language belongs to us all.

 

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial