Gwennan Mair!

Gwennan Mair!

Ein hail bencampwraig am 2018!

Gwennan Mair

Dyma’r ail bencampwraig a gyhoeddir yr wythnos hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2018. Mae pencampwyr a phencampwragedd hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

Yr ail berson i gael ei chyhoeddi fel pencampwr 2018 yw’r artist a Chyfarwyddwraig Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd Gwennan Mair o Lanffestiniog yn wreiddiol ond erbyn hyn yn byw yn Rhuthun.  Ar ôl cael ei magu ar fferm yn Llanffestiniog, symudodd i astudio yn LIPA (Liverpool Institue of Perfrorming Arts) yn Lerpwl am 3 mlynedd. Ers teithio yn eang, mae ganddi ddiddordeb mawr yn ieithoedd ac ar fywyd amlddiwylliannol, materion y mae’n gallu ymwneud a nhw trwy ei gwaith yn Theatr Clwyd. Mae ganddi ddiddordeb yn enwedig mewn llenyddiaeth a cherddoriaeth gyfoes Cymraeg a go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae meddai;

“Dwi am fynd â vinyls i’r gwaith a threulio’r bora yn chware cerddoriaeth byw, a sgwrsio efo pobl sy’n pasio, sy’n gweithio neu’n cael cinio yn Theatr Clwyd. Dwi wir yn meddwl bod y celfyddydau yn ffordd wych o hyrwyddo’r iaith ag yn ffordd ‘chilled’ o gychwyn sgwrs.”

O ran dyfodol yr iaith a hybu mwy o ddiddordeb yn yr iaith ar draws cymunedau Cymru, meddai,

“Dwi’n meddwl bod o’n bwysig rhoid hyder i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ei fod yn iawn i ‘just’ trio. Dwi yn credu mewn cywirdeb ond dyle bod hyn ddim yn rhwystro neb rhag mentro. Mae rhaid cynnig helpu, dangos y ffordd drwy fynd i ddigwyddiadau, rhannu dywediadau, tywys pobl i gigs, a meithrin pobl i fentro dysgu’r iaith. Dwi wir ddim yn credu mewn creu wal rhwng llefydd na rhwng pobl – rhaid rhannu, gwrando a dysgu gyda’n gilydd.”

Diolch enfawr i Gwenno am ymuno gyda ni fel un o’n pencampwyr hyfryd am y dydd cenedlaethol o ddathlu eleni! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth pellach am drefniadau a digwyddiadau’r dydd a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. The Welsh language belongs to us all.

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial