Dani Schlick!

Dani Schlick!

Cyhoeddi Pencampwraig gyntaf Shwmae Sumae 2018!

Dani Schlick

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, a defnyddio ymadroddion syml fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein pencampwr cyntaf am 2018 yw Dani Schlick, yn wreiddiol o Sacsoni a Berlin yn yr Almaen, ac erbyn hyn yn byw ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn.  Dechreuodd Dani ddysgu Cymraeg yn yr Almaen ar ôl cwympo mewn cariad â’r iaith pan ar wyliau yng Nghymru. Yn 2015, symudodd i fyw yng Nghymru i ddysgu mwy ar y Gymraeg, ac fe lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn 2017. Erbyn hyn mae’n cyfrannu’n helaeth tuag at nifer o ddigwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol yn y Gymraeg – fel Panad a Sgwrs yn siop lyfrau Palas Print, Caernarfon, a Pheint a Sgwrs ym Mangor. Mae Dani yn gweithio i Fentrau Iaith Cymru fel cydlynydd sydd yn datblygu defnydd o’r Gymraeg ym myd busnes. Wrth esbonio pwysigrwydd Diwrnod Shwmae Sumae, a’i rôl fel un o bencampwyr y diwrnod meddai Dani:

“Mae’n bwysig i godi ymwybyddiaeth ac i fagu hyder dysgwyr. Mae hi mor anodd i gymaint o bobl dechrau sgwrs yn y Gymraeg. Mae’r dathliad genedlaethol yma yn dangos bod yna ffordd hawdd i ddechrau sgwrs Gymraeg, yn syml – trwy ddweud “Shwmae” neu “Sumae”. Mae’r diwrnod yn   gyfle   gwych   i   ddysgwyr   dechrau   sgwrsio   yn   y Gymraeg   –   ac   i   Gymry   Cymraeg   dechrau   siarad Cymraeg efo dysgwyr.”

Mi fydd Dani yn gweithio o fewn ei chymuned yn y gogledd-orllewin yn ystod y diwrnod;

“Byddaf yn hyrwyddo y diwrnod yn fy ngwaith newydd gyda Mentrau Iaith Cymru trwy hysbysebu’r ymgyrch yn siopau a chaffis fy ardal i. Byddaf hefyd yn mynychu digwyddiadau sydd yn ymwneud â Diwrnod Shwmae Sumae, hysbysebu’r diwrnod a digwyddiadau yn y sesiynau sgwrsio rwyf yn eu trefnu ac yn rhannu   digwyddiadau trwy’r cyfryngau cymdeithasol.”

Diolch i Dani am ei hangerdd a’i hymroddiad tuag at y Gymraeg ac am gefnogi ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae eleni. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!             Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.         The Welsh language belongs to us all. 

 

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial