CARYS ELERI!

CARYS ELERI!

‘Parch’ i’n pedwerydd pencampwr!

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

Ein pedwerydd pencampwr eleni yw’r actores, cantores a ysgrifenwraig Carys Eleri o Tymbl Uchaf (nid Crosshands!), Sir Gâr. Mae Carys nawr yn byw a gweithio yng Nghaerdydd, ac yng nghanol ffilmio’r drydedd gyfres o’r ddrama-gomedi boblogaidd ‘Parch’, ac wedi derbyn enwebiad am wobr BAFTA Cymru am chwarae’r brif-rhan ynddi.  Ar wahân i’r rôl hon a nifer eraill o gynyrchiadau theatr, radio a ffilm, mae Carys hefyd yn ysgrifennu’n greadigol ac yn un o fintai ‘Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon’. Meddai Carys;

“Cymraeg yw iaith fy nheulu, ac iaith fy enaid llonydd. Wy di bod yn cadw dyddiadur helaeth yn ddiweddar ac mae mor ddiddorol mai Cymraeg wy’n defnyddio pan wy’n hapus fy myd, ac os ma’ rywbeth yn fy nghorddi – a’i syth i’r Saesneg! Ma’r ddwy iaith yn brwydro dros fy emosiynau, ond y Gymraeg sydd wastad yn cael ei ddefnyddio pob amser dwi’n hapus”

Wrth esbonio pwysigrwydd dathliadau Diwrnod Shwmae Sumae, meddai Carys;

“Mae Diwrnod Shwmae Sumae yn bwysig i fi achos mae e’n caniatáu hyder ynom i fedru ceisio cael sgwrs yn Gymraeg ta le’r y’ ni. A hyd yn oed os nad ydy’r person arall yn medru ei siarad, mae’n dangos i’r person yna fod yna fywyd yn yr iaith, fod ‘na bobol o bob oedran yn hapus i’w siarad. Mae e hefyd yn meddwl bod mwy o sgôp da fi i glebran mewn dwy iaith mewn diwrnod!”

“Ar Ddiwrnod Shwmae, fyddai’n clebran, trydar a cheisio cael fy ffrindiau di-gymraeg i siarad Cymraeg. Fy hoff beth i wneud da’n ffrindiau di-gymraeg yw i ddysgu dywediadau Cymraeg iddyn nhw. Ma’ ‘cnoc y dorth’ yn ffefryn mawr i sawl ffrind a ma’ ‘mae’n ddigon mawr i alw chi arno fe’ yn un da i esbonio’r gwahaniaeth rhwng ‘ti’ a ‘chi’.”

Diolch a pharch i Carys am ymuno gyda ni fel un o’n pencampwyr hyfryd am y dydd cenedlaethol o ddathlu eleni! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth pellach am drefniadau a digwyddiadau’r dydd a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

The Welsh language belongs to us all.

 

 

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial