BETHAN WILLIAMS!

BETHAN WILLIAMS!

Cyhoeddi pencampwraig Shwmae Sumae 2017!

Dyma’r ail bencampwr a gyhoeddir yr wythnos hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae 2017. Mae pencampwyr a phencampwragedd hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn, sef i hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

Yr ail berson i gael ei chyhoeddi fel pencampwr 2017 yw Bethan Williams, yn enedigol o Lerpŵl a nawr yn byw yn yr Wyddgrug! Mae Bethan wedi sefydlu busnes ei hun ers Gorffennaf 2016 ac yn cynnig gweithgareddau Amser Babi Cymraeg i deuluoedd efo babanod a phlant ifanc ar draws ardal y gogledd ddwyrain. Mae’r busnes yn cynnig gwasanaethau fel tylino babi, ioga babi, splash a chân a stori a chân.  Mae Bethan a’i phartner Gaj yn rhieni i dri o blant sydd yn frwd dros y Gymraeg, ond fel llawer o blant yn eu harddegau maen nhw’n gallu bod yn swil iawn o’u Cymreictod tu allan i’r cartref. Meddai Bethan;

“Roedd agweddau digon negyddol tuag at y Gymraeg pan oeddwn i’n tyfu i fyny mor agos at y ffin fel plentyn ac rwy’n cofio mynychu sawl rali Cymdeithas yr Iaith oherwydd dylanwad mam. Mi ges i’r fraint o weithio fel swyddog maes i ‘TWF’ am 4 mlynedd a dysgais lawer am ein defnydd ni o’r Gymraeg gan bobl wybodus iawn yn y maes polisi a chynllunio iaith. Mae’r cyfnod yna wedi rhoi hyder i mi rannu’r cariad sydd gen i at y Gymraeg gyda phobl eraill! Dwi’n croesawu rhieni Cymraeg, dysgwyr a’r di-gymraeg i fy sesiynau ABC sy’n cael eu cynnal yn Sir Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych – dwi’n credu bod pontio, deall a chefnogi ein gilydd yn allweddol wrth ystyried ein defnydd ni o’r Gymraeg. Erbyn hyn dwi wrth fy modd yn dechrau sgwrs yn Gymraeg lle bynnag fyddai’n mynd a dwi wedi darganfod llawer o “Gymry-cudd” ar draws y Gogledd Ddwyrain!”

“Mae hi wedi cymryd 43 mlynedd i mi fod yn ddigon hyderus i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg gyda dieithriaid a dwi’n trio herio’r rhieni sy’n mynychu fy sesiynau i ddefnyddio’r Gymraeg mwy yn eu cymunedau. Mae diwrnod Shwmae Sumae yn ein hatgoffa bod posib cyfarch pawb yn Gymraeg – mae hi mor bwysig i rannu’r iaith ar bob cyfle posib!”

Diolch o galon i Bethan am gefnogi’r ymgyrch eleni! Bydd Bethan yn helpu yn ystod fore goffi Gŵyl Daniel Owen yn yr Wyddgrug ar Sadwrn y 14eg o Hydref. Ewch draw am sgwrs a phaned! Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth a gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

The Welsh language belongs to us all.

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial