SIÔN TOMOS OWEN!

SIÔN TOMOS OWEN!

Cyhoeddi pencampwyr Shwmae Sumae 2017!

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i gynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. Mae’r pencampwyr yma yn hybu’r syniad o ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith, ymysg eu rhwydweithiau a’u cymunedau nhw.

Shwmae Su’mae Siôn!

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi taw ein pencampwr cyntaf am 2017 yw Siôn Tomos Owen o Dreorci yn y Rhondda. Mae Siôn yn gyflwynydd ar rhaglen deledu S4C, ‘Pobol y Rhondda’, yn gartwnydd, arlunydd ac yn awdur. Cafodd ei lyfr ‘Cawl’ ei gyhoeddi yn 2016 gan gyhoeddwyr Parthian – llyfr sydd yn gymysg o farddoniaeth, darluniau, comics, straeon byr a myfyrdodau ar fywyd cyfoes yn y Rhondda. Mae’r llyfr hefyd yn pontio’r Gymraeg a’r Saesneg mewn modd naturiol a cynhwysol. Er y cafodd Siôn ei fagu mewn aelwyd Cymraeg (a’i dad wedi dysgu’r iaith), a mynychu ysgolion Cymraeg yr ardal, mae’n ymwybodol o’r angen i normaleiddio’r iaith yn y cymoedd.

 

Meddai Siôn: “Y prif reswm fod Diwrnod Shwmae Sumae yn bwysig i mi yw i normaleiddio’r Gymraeg trwy ei hybu, nid trwy orfodaeth.  Fel rhywun sy’n byw yng nghymoedd y De, rwy’n cofio pan yn ddisgybl roedd llawer o ddisgyblion yn gwrthryfela yn erbyn yr iaith oherwydd y teimlad o bwyslais ar orfodaeth i’w ddefnyddio yn yr ysgol. Fe wnaeth hyn clymu fewn i deimlad rhai yn erbyn addysg yn gyffredinol ac a’i clymwyd wedyn i’r iaith.  Dwi wir yn credu fod angen hybu’r iaith fel nad yw’n cael ei weld fel iaith addysg yn unig i’r plant a pobol ifanc sydd yn ei ddysgu yn yr ysgolion. Dwi’n credu fod rhaid dangos i’r genhedlaeth ifanc ei fod yn iaith i’w ddefnyddio’n ddyddiol mewn bywyd bob dydd.”

“Dwi am hybu Diwrnod Shwmae Sumae 2017 yn eang ar draws fy aml blatfform cyfryngau cymdeithasol. Dwi hefyd am geisio neud darnau o gelf, barddoniaeth a chartwnau i’w hysbysebu.”

Diolch i Siôn am gefnogi’r ymgyrch eleni! Gobeithio bydd llawer o weithgarwch lawr yn ardal Treorci ac ar draws cymoedd y de-ddwyrain. Cysylltwch â swyddfa@dathlu.org am fwy o wybodaeth a chymorth! Gwelwch ein gwefan www.shwmae.cymru am adnoddau i’ch rhoi ar eich ffordd…!

 

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb.

The Welsh language belongs to us all.

 

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial