Penblwydd Hapus Diwrnod Shwmae Sumae!

Ar y 15fed o Hydref eleni, bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei phen-blwydd yn bump! Mae Diwrnod Shwmae Sumae hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg.

Sut fyddwch chi’n dathlu?

Sut fyddwch chi’n dathlu’r iaith Gymraeg eleni? Beth am drefnu bore goffi gyda’ch ffrindiau neu yn eich cymuned; cwis tafarn; dro gydag athrawes Cymraeg (all rhannu holl enwau anhygoel Cymraeg am ein fflora?); cynlluniwch slogan Cymraeg am crys-t, trefnu noson ffilm Cymraeg, gig Cymraeg neu twmpath? Teisen pen-blwydd am y diwrnod?! Byddwch yn greadigol a rho gynnig arni!

15fed o Hydref, 2017

Comments are closed.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial